Jeszywas Chachmej Lublin - Cipora Borensztejn - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja pamiętam, kiedy otworzyli jesziwę [Jeszywas Chachmej Lublin]. I to było w roku... może w trzydziestym. I ja pamiętam, kiedy [Majer Szapira] umarł. Przyszła do nas, przynosiła do nas kobieta mleko. To ona powiedziała: „Oj, umarł, umarł Szapira – nazywał się Szapira – Polacy mówią, że on był królem”, tak ona nam powiedziała. Pamiętam, że przyjechali na ten pogrzeb z całego… nawet z zagranicy przyjechali....
CZYTAJ DALEJ