Życiorys - Bronisława Friedman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nazywam się Bronisława Friedman, urodzona w Lublinie 3 listopada 1932 roku. Mieszkałam przy ulicy Krakowskie Przedmieście 30. Jak wybuchła wojna to ukończyłam tylko przedszkole. Jak zaczęli bombardować [Lublin] – moi rodzice, ja i moja siostra – wyjechaliśmy naszym autem na wschód do Lwowa. We Lwowie mieszkaliśmy kilka tygodni i rodzice zarejestrowali się [żeby] wrócić do Lublina. Pewnej nocy przyszli Rosjanie, kazali się pakować. Wzięli nas ciężarówką na stację kolejową i tam wsadzili do wagonów bydlęcych. I kilka tygodni jechaliśmy. Nie wiedzieliśmy dokąd, co i jak. Były bardzo ciężkie warunki, niehigieniczne i na koniec okazało się, że byliśmy na Uralu w okolicy Czelabińska. To mała miejscowość. I tam byliśmy prawie półtora roku. Później zwolnili nas, dali nam dokumenty i nie pozwolili...
CZYTAJ DALEJ