Ja byłem polskim patriotą - Mosze Handelsman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Żydzi, relacje polsko-żydowskie, patriotyzm „Ja byłem polskim patriotą” Ja byłem, ja czułem się patriotą polskim. To nie tak lekko może Polak zrozumieć, [że] ja byłem patriotą polskim. Ja pamiętam, kiedy uczyłem się historii, kiedy [były lekcje o] wojsku polskim. Na przykład bitwa pod Grunwaldem. Ja tak dobrze się czułem, szedłem do domu, byłem zaczarowany. Wie pan kto wojował, kto był na czele bitwy nad Grunwaldem? Nie Władysław Jagiełło. W historii się pisze Władysław Jagiełło, brat jego książę Witold. Książę Witold, nazywał się Witold. On szedł na czele wojska polskiego i bitwę nad Grunwaldem on otrzymał. Nie Władysław Jagiełło....
CZYTAJ DALEJ