Szabat, święta i tradycje żydowskie - Mosze Handelsman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak obchodzono [szabat] u bardzo świętych ja nie widziałem. U nas sobota, ojciec był ojciec, na krześle ojca dzieci nie siedzieli. Nigdy nie mówili nam, żeby nie siedzieli, dzieci, no dzieci nie siedzieli na krzesło ojca. U niego był stół, zawsze czytał. To było jego miejsce, nikt nie siedział. W sobotę ja szedłem z ojcem do synagogi. Przyszliśmy z synagogi, u nas się świeczki palą w sobotę, to jest ceremonia. Piątek wieczorem palą się świeczki i modlą się. Ojciec przychodzi z synagogi, są dwie bułki takie i on modli się, mówi do Pana Boga po polsku także. To dzięki Bogu to wszystko jedzenie. To nie była synagoga, to był dom. Jest u nas taki, sztiblech [to] nazywają. To są… Przypuśćmy, że jest jest rodzina, którzy oni umierają. Nie ma nic, to co się zostaje [to...
CZYTAJ DALEJ