Relacje z ojcem - Mosze Handelsman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To jest mój ojciec, nazywał się Michael Handelsman. Był bardzo uczony, pracował w drukarni u Jana Chmielewskiego na ulicy Krakowskie Przedmieście. Był bardzo dobrym ojcem, dopóty Niemcy [nie zabili] jego w końcu w 1939 roku, w 1940 roku. No, można powiedzieć, że nie tak to było przyjęte, żeby Żydzi szli z wąsami, nie można było spotkać Żydów z wąsami. Ojciec był zawsze z wąsami, ja pamiętam jego dobrze, i dlatego także myśleli sąsiedzi, ludzie myśleli, że on jest Polakiem, nie Żydem. No, nie wiedzieli, że on jest Żydem. Oni myśleli, że nieprawdę mówi, że on kłamie. Oni myśleli tak. Bardzo dobrym ojcem, bardzo dobrym ojcem był. Ja pamiętam, że on zawsze, jeżeli on nie pracował, siedział tak i czytał, zawsze czytał. Polskie książki, wszystko po polsku [czytał]. Człowiek ten nie był od tego, [że] o...
CZYTAJ DALEJ