Rodzice - Chaja i Michael Handelsman - Mosze Handelsman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Żydzi, życie codzienne, rodzina i dom rodzinny, rodzice Rodzice – Chaja i Michael Handelsman Ojciec mój nazywał się Michael Handelsman, Michał Handelsman. On pracował w drukarni, zawsze pracował z Polakami. Tak, że on rozmawiał po polsku lepiej od Polaków, on [umiał po polsku] pisać i rozmawiać. Wówczas ludzie w jego wieku nie mówili po polsku dobrze. Nie mówili dobrze po polsku dlatego, bo bardzo dawno [w Polsce] byli Rosjanie [i] oni nie dali Polakom uczyć się po polsku i mówili po rusku i po żydowsku. Ludzie wówczas nie rozmawiali dobrze po polsku, także Polacy nie rozmawiali dobrze po polsku. [A mój ojciec] dobrze rozmawiał. On pracował w...
CZYTAJ DALEJ