Sprawiedliwi i szmalcownicy - Jochewed Flumenker - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nie ma się pretensji, żeby wszyscy byli święci, jak ci sprawiedliwi narodów. Bo to są naprawdę święci, żeby narazić siebie, rodzinę, żeby spalić domy – takie wypadki były. [Można zrozumieć, że ktoś] nie [chciał] pomagać, ale nie [musiał] szkodzić. Szkodzić, to znaczy, np. jak chodził Niemiec i przechodziła jakaś Żydówka, powiedzieć: – To jest Żydówka. I potem, jak się moda zrobiła na szmalcowników, to Żydzi mówili, że więcej się boją szmalcowników, jak Niemców. Bo Niemiec to może [nie poznać], jak [Żyd] nie nosi [opaski], to uda mu się przepchnąć przez niego – byli niektórzy na aryjskich papierach. Jedna z moich koleżanek, Cesia Fiszer – [jak się] słyszy [jej] polszczyznę po 60 latach, jak ona przyjeżdża do Polski, to się nie wierzy, że to Żydówka – była na aryjskich papierach. Nie tylko [sama] była, ale kryła Żydów....
CZYTAJ DALEJ