Anna i Noldek Langfus - Edward Skowroński-Hertz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Langfus? Tak. [Pamiętam rodzinę] Langfus, oni byli we Francji. On był bardzo porządny człowiek i byliśmy przyjaciółmi. We Francji byłem przyjacielem Noldka Langfusa. Jego żona pisała książki. Też byliśmy w bardzo dobrych stosunkach. Jak ja byłem we Francji i on przyjechał tu i ja byłem u nich, byliśmy... Tak że oni nie żyją już. O tej żonie [opowiedzieć]? Tak, ona była bardzo inteligentna. Oni byli z Polski. Ja ich nie znalem w Polsce, bo różnica lat była między nami duża. Ale bracia moi, ten Maksymilian, to byli przyjaciółmi, to byli ten sam rocznik mniej więcej. Tak, [czytałem jej książki]. Mam nawet gdzieś te książki jej. Te książki były o tym... Ja dużo nie mogę powiedzieć. To jest to moje nieszczęście, że ja zapominam....
CZYTAJ DALEJ