Ojciec był oficerem w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie - Edward Skowroński-Hertz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ojciec był oficerem wojsk polskich, był dowódcą Kontroli Generalnej tych wszystkich pułków DOK... DOK – Dowództwo Okręgowe Korpusu. To ja pamiętam. DOK II. W każdym razie on był pierwej w Brześciu, później na Śląsku, bo organizował tam wszystkie pułki, organizował dla wojska wszystko. I później w 1923 [roku] to przenieśli go do Lublina. W Lublinie pracował w DOK II, to znaczy był związany z tym korpusem, to była Generalna Kontrola Państwowa. To mogę powiedzieć. Aż przeszedł na emeryturę i później... Myśmy byli Polacy. Ojciec miał ordynansa i [nasi] sąsiadzi przeważnie byli Polacy. Kapitan Szczepański był, koło nas mieszkał kapitan Pityński, major Lipowski. Nie było [dużo Żydów w wojsku]. To znaczy wiedzieliśmy. Był na przykład rabin Frenkel...
CZYTAJ DALEJ