Rodzina Hertzów i dzieciństwo spędzone w Lublinie - Edward Skowroński-Hertz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Teraz nazywam się Skowroński-Hertz Edward, a właściwe moje nazwisko było Hertz Edward. Urodzony 20 czerwca 1920 [roku] w Sanoku. Ojciec był wtedy w wojsku, był dowódcą jakiegoś oddziału tam w Sanoku. O dzieciństwie to mogę powiedzieć, że chodziłem do szkoły normalnie. No, miałem jeszcze trzech braci i siostrę, którą myśmy adoptowali, dziecko, które nie miało rodziców, myśmy adoptowali dziewczynkę. Tak. Co mogę powiedzieć? Najstarszy brat był adwokatem, drugi to był doktorem we Francji już i trzeci to był w Izraelu. Był profesorem i też ambasadorem w krajach, w których myśmy nie mieli połączenia, to znaczy w muzułmańskich krajach wszystkich. Nie było połączenia, ale on doskonale znał arabski....
CZYTAJ DALEJ