Starszy brat - Izrael Hertz - Edward Skowroński-Hertz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Żydzi, życie codzienne, dzieciństwo, organizacje żydowskie, Haszomer Hacair, Hapoel, emigracja do Palestyny Starszy brat – Izrael Hertz Za zamkiem była Grodzka ulica. Ja pamiętam organizację Szomer Hacair, gdzie brat mój starszy był i mnie prowadził czasem tam. To pamiętam, ale to trudno mi powiedzieć. No, wtedy… Ja trochę byłem w Szomer Hacair, ale nie byłem specjalnie organizowany. To raczej, raczej sport obchodził mnie, Hapoel, tego… Kluby sportowe. [Mój brat należał do] Szomer Hacair. On tam był rosz haken [hebr. kierownik...
CZYTAJ DALEJ