Ulica Narutowicza i jej okolice - Helena Grynszpan - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Ulica Narutowicza] była bardzo długa ulica, ona była równoległa do Krakowskiej. Tam był klasztor i kościół. I tam żeśmy robili okopy w 1939 roku. No i teatr zapamiętałam. Tam zdaje mi się była szkoła Unii Lubelskiej. Czy mi się zdaje? Jednak coś zapamiętałam. I była szkoła Kunickiego, handlowa szkoła u Kunickiego była też na Narutowicza. No i co jeszcze... Tak specjalnie takich sklepów nie było. Wiem tylko że... Górną pamiętam, Okopową. Pamiętam, że Dolna Panny Marii i szło się zdaje się... Była jakaś tam ulica Nowa Droga? Jak się szło Dolną i się szło tam do rzeki tej Bystrzycy i tam nieraz przez łąki szłam tam na Bychawską. Tam była zdaje się, może... Gdzie [mama robiła zakupy?] No, nie wiem. A gdzie był targ? Tam na Świętoduskiej,...
CZYTAJ DALEJ