Kontakty z ojcem po przyjeździe do Palestyny - Awigdor Kacenelenbogen - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak przyjechałem tutaj w 1933 roku miałem 13 lat. Wojna zaczęła się w 1939 roku i myśmy słyszeli, że jest wojna, ale nie słyszeliśmy, że zabijają Żydów, nie wiedzieliśmy, jak cały świat nie wiedział także. A jak się dowiedzieliśmy w 1942 - 1944 roku to już było za późno. Ja wiem, że mój ojciec umarł, [ale] nie wiem gdzie. Ja wiem, że moja siostra była doktorem. To wzięli 40, 50 doktorów. I wzięli wszystkich, i ich zapalili. Nie zastrzelili, tylko wszystkie 50 doktorów zapalili, i wszyscy, wszyscy poszli. Moja siostra nie pracowała w szpitalu. Ona skończyła [studia] w Padwie w Italii i pojechała do Polski, tylko żeby wziąć ojca tutaj, do Izraela. I raz, i przyszli Niemcy i zamknęli Polskę. No. [Dowiedzieliśmy się, co się działo w Polsce w czasie wojny] w 1947, 1948, 1949,...
CZYTAJ DALEJ