Pochodzenie nazwiska Kacenelenbogen - Awigdor Kacenelenbogen - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To było bardzo interesantne. Kiedyś pojechałem do Niemców i tam jest małe, małe miasteczko Katzenelenbogen, 12 kilometrów od Frankfurtu. To przyszłem tam i widziałem ten duży, duży plakat Katzenelenbogen. Przyszłem do burmistrza tego [miasteczka], to on mi mówi: „Ty jesteś Kacenelenbogen?” „Tak”. „Jakie imię twojego ojca?” „Izrael”. „Izrael Kacenelenbogen to twój ojciec?” „Tak”. To on wstał, [pamiętam to] tak jakby to było wczoraj. I idzie do szafy, wyjmuje taki klaser, taką [teczkę] i pokazuje mi, że mój ojciec z nim korespondentował. A ja wiem jak mój ojciec pisze. On był Niemiec, nie Żyd. Niemiec chrześcijanin. I on chciał wiedzieć, jak mój ojciec nazywa się Kacenelenbogen, dlaczego on jest Kacenelenbogen? A mój ojciec chciał wiedzieć dlaczego on jest Kacenelenbogen....
CZYTAJ DALEJ