Wakacje w Nałęczowie przed wojną - Awigdor Kacenelenbogen - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja pamiętam, że każdy wakacje, dwa miesiące, myśmy [brali] horse, koń i wagonem pojechaliśmy do Nałęczów i tam mieszkaliśmy dwa miesiące. Ojciec był tak, tak, tak, tak, ale ja i matka i siostry byliśmy w Nałęczów, tam były nasze wakacje. Nałęczów było woda i mogliśmy pływać. Tak. A w wakacje... Nałęczów to pamiętam bardzo dobrze. Ach! Cały dzień tam chodziliśmy pływać. Pływaliśmy, i bawiliśmy, i wszystko. Te dwa dwa miesiące były bardzo dobre. Lipiec i sierpień. And we went to Nałęczów with the car, with the horse. And the cow, special cow only for me to feed. Special cow went with us. Eee, this were times. [Jeździliśmy do Nałęczowa samochodem, z koniem. I krowa, specjalna krowa tylko dla mnie, żebym...
CZYTAJ DALEJ