Warunki życia w lubelskim getcie - Janina Tataj - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Warunki życia w gecie lubelskim były bardzo ciężkie. Szczególnie ci przybysze ze wschodu to oni mieszkali w okropnych warunkach. Ich gonili do pracy, oni nie mieli co jeść, nie mieli gdzie pracować. Oni po prostu głodowali i w okropnych warunkach żyli. Bo przychodziła do nas kobieta jedna, taka wynędzniała i taka biedna, miała dwoje dzieci, przychodziła do nas prać, bo moja mama musiała od rana do wieczora być tam w tym sklepie. Tak, że tak się wtedy żyło. Bardzo ciężko. Coraz robili wysiedlenia. Coraz brali część ludzi i wysiedlali. Wysiedlali do Bełżec, do obozów. Tam było bardzo ciężko w Bełżcach, tam bardzo dużo nie wracało stamtąd. Co oni tam robili, nikt nie wie. Bo ci, co wracali, to oni się bali usta otworzyć, żeby coś powiedzieć. [Zabierali ludzi] do...
CZYTAJ DALEJ