Opaska z gwiazdą Dawida - Janina Tataj - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Tak, oczywiście, [że nosiłam opaskę z gwiazdą Dawida]. Kiedy ja nosiłam opaskę? To się zaczęło w listopadzie zdaje się, czy jeszcze w październiku. Albo pierwszego listopada albo koniec października. Coś takiego. Każdy szuka [sposobu] jak sobie ulżyć [śmiech]. Jak to robi? Opaska powinna była być tutaj. To ja ją zsunęłam tutaj, to ja ją podsunęłam pod rękaw jak ja szłam. Ja nie byłam typem specjalnie podobna do Żydówki. Niebieskie oczy, blondynka, tak że ja szłam ulicą, kto mnie nie znał, nie wiedział, że ja jestem Żydówka. I dzięki temu ja się uratowałam. Wszyscy nosili [opaski], to nie mogłam nic czuć innego co wszyscy. A kiedy szłam przez polskie dzielnice, to starałam ją się podsunąć tutaj, bo jakby Niemiec mnie coś...
CZYTAJ DALEJ