Ule korpusowe i krata odgrodowa - Andrzej Karłowicz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tej chwili nowocześni pszczelarze stosują ule korpusowe. Ul korpusowy - jego idea polega na tym, że ma dwie części. Bez względu na to, ile jest korpusów, w tym ulu są dwie części – rodnia i miodnia. Czyli jeden korpus, gdzie tylko czerwi matka i jest czerw, i jeden, dwa, czasami nawet trzy korpusy na miód. Specjalną kratą odgrodową oddziela się rodnię od miodni, no i wtedy już nie ma problemu najmniejszego, bo nad kratą odgrodową będzie tylko miód. Pod kratą odgrodową zamyka się matkę i ona tam czerwi, bo ona jest większa, otwory w kracie odgrodowej są tej wielkości, że pszczoła przejdzie, matka nie. Więc ona jest skazana na ten jeden korpus i ona tam cały czas czerwi, a nad kratą odgrodową jest czysty miód. Natomiat w ulach tradycyjnych wszystko zależy oczywiście od stosunku czerwiu do miodu. Czy jest, że...
CZYTAJ DALEJ