Przyjechałem do Lublina z mieszanymi uczuciami - Icchak Carmi - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, wizyta w Lublinie „Przyjechałem do Lublina z mieszanymi uczuciami” Ja przyjechałem do Lublina z takim zmieszanym uczuciem. Prawdą jest, że ja kiedyś... i to mi ciągle przypominał Pruszkowski, bo on się kiedyś mnie pytał, czy chciałbym wrócić do Lublina? Powiedziałem: „Nie, nigdy bym nie przyjechał do Lublina”. I to mi przypomniał nawet trzy tygodnie temu: „Dlaczego tak nie chciałeś wrócić do Lublina?” Ja odpowiedziałem: „To był cmentarz moich rodziców – matki i brata”. Nie widziałem żadnej potrzeby ani żeby wracać do Lublina czy w ogóle do Polski. Ale jednak gdy przyjechałem do Lublina coś się poruszyło, bo nagle wróciły stare obrazy: Krakowskie Przedmieście, kawiarnia Chmielewskiego, zdaje się, tam...
CZYTAJ DALEJ