Służba wojskowa i szkoła oficerska w Izraelu - Icchak Carmi - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W rok po przyjeździe [do Izraela] zostałem zmobilizowany. Wprawdzie ja miałem 27 lat tak, że już nie podlegałem czynnej, regularnej, normalnej służbie wojskowej. Wzięli mnie na okres rekrucki trzy miesiące i po trzech miesiącach przerzucili do jednostki rezerwy. Wtedy, w tym okresie, każdy rezerwista był zobowiązany służyć trzydzieści dni w roku w wojsku, a oficer siedemdziesiąt dni w wojsku, każdy rok. Więc po tych trzech miesiącach przerzucili mnie do jednostki rezerwy. I w rok później poszłem na te trzydzieści dni jak każdy inny na ćwiczenia. Jakoś wpadłem w oko dowódcy kompanii i w ostatni dzień przed zwolnieniem on mówi: „Słuchaj. Ty byłbyś gotów pójść do szkoły oficerskiej? Ja mogę zarekomendować dowódcy pułku żeby cię posłali....
CZYTAJ DALEJ