Wstąpiłem do organizacji syjonistycznej Dror - Icchak Carmi - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, ruch syjonistyczny, organizacje syjonistyczne, Haszomer Hacair, Dror „Wstąpiłem do organizacji syjonistycznej Dror” Jeszcze jako chłopiec w Polsce ja byłem sympatykiem ruchu syjonistycznego. Wprawdzie organizacyjnie nie należałem do żadnej grupy takiej, ale przychodziłem. To nawet nie pamiętam jaka to była ulica, pamiętam taki szeregowy dom w okolicy Szerokiej. Ten dom nazywał się Haszomer Hacair. To była organizacja harcersko- syjonistyczno-lewicowa. Ja tak bym to określił. Ona wychowywała młodzież do wyjazdu do Palestyny, jeszcze wtedy nie było Izraela, i osiedlenia się w Kibuc Artzi. Jest taka, jest taka organizacja kibucowa, którą yyy zorganizował ten Szomer Hacair....
CZYTAJ DALEJ