Wyjazd z Polski do Izraela w 1950 roku - Icchak Carmi - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1948 roku powstało państwo Izrael, [wtedy] powstało poselstwo Izraela w Warszawie i mnie przyjęli do pracy. To było normalne. Dostali instrukcję żeby mnie przyjąć. To było w hotelu Bristol, o tyle na ile pamiętam. I wtedy, albo nawet jeszcze wcześniej, przyjechał delegat z Hagana [żydowska organizacja paramilitarna, działająca w latach 1920-1948 w ówczesnym Mandacie Palestyny] z Izraela do Polski, oficjalnie. Miał rozmowy z rządem polskim i pozwolono mu na werbowanie i ćwiczenie Żydów do wojska w Izraelu. I zaczęliśmy organizować wtedy, ja nie przypominam sobie gdzie to było, na Śląsku, ten obóz, pod dowództwem oficerów polskich. I oni ćwiczyli młodzież, młodzież przechodziła przez te komisje lekarskie, i polscy oficerowie ćwiczyli ich. Wyjeżdżali, potem wysyłaliśmy do Izraela, w pełni...
CZYTAJ DALEJ