Dom rodzinny na Szerokiej 40 - Ewa Eisenkeit - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na Szerokiej 40 myśmy mieszkali u Eigerów, u rabinów w domu. Numer 40 to bliżej Ruskiej. To był dom rabina Szlomy Eigera, on mieszkał na pierwszym piętrze, a my na drugim. Na drugim piętrze mieszkał też brat rabina z rodziną, Noah Eiger. Na trzecim piętrze to ja już nie pamiętam nazwiska. Na dole mieszkał Nachman Filfus. On umarł w czasie wojny, w [19]41 roku. Zdaje się, [że] uczyli [tam] dzieci, cheder był. Po żydowsku uczyli chłopców od 3 lat do 5 lat. Ja się bawiłam z wnukami rabina. Najstarsza [córka] mieszkała w Łodzi, ale później przeprowadziła się do Lublina. Po mężu, zdaje się, nazywała się Abramowicz. Jedna córka przeżyła, Basia – [spotkałam ją], kiedy byłam w Izraelu. [Dozorca] nazywał się Szczepan. Szczepan, Szczepanowa i jedna córka Hela. Jedną...
CZYTAJ DALEJ