Przedwojenny Lublin - Ewa Eisenkeit - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Och, jak Lublin wyglądał przed wojną i jak po wojnie. Jak ja byłam w Warszawie, w poczekalni, czekałam na pociąg, to mnie się pytali, jeden mówi: „Gdzie pani jedzie?”. A ja powiedziałam: „Jadę do Lublina”. „Do tego martwego miasta pani jedzie? To jest teraz martwe miasto. Kto tam jedzie?”. Jaki ruch był! Ile ludzi było! Ze wszystkich mniejszych miasteczek przyjeżdżali kupić [coś] do Lublina. Hurtownie jakie były, to wszystko. Kiedy Józef Piłsudski żył, to on pilnował, żeby nie zrobić złego Żydom. Jak tylko on umarł, co się działo… Józef Piłsudski umarł w [19]35 roku. Myśmy płakali. Taki porządny człowiek to był. On bardzo dużo cierpiał. Ile razy on siedział w więzieniu. Ale Żydzi jemu dużo pomogli. On to pamiętał....
CZYTAJ DALEJ