Działalność Komitetu Żydowskiego i innych organizacji w powojennym Lublinie - Morris Wajsbrot - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Był Komitet Żydowski, którzy interesowali się tymi bezdomnymi, czy jakąś pomoc potrzebowali. Później z UNRRA przysłali dużo pomocy dla tych Żydów co byli, co nie mieli warunków do życia. Z początku był prezesem [Komitetu Żydowskiego] był mister Kuper, pan Kuper. Później był Komitet tej Gminy Żydowskiej, Opatowski był, Sztokholc… Kawa należał, zdaje się też. Jeden i drugi. Berek i Chaim, zdaje mi się. Spotkaliśmy się, zawsze żeśmy się spotkali. Często. W Komitecie Żydów to było prawie co tydzień. Jakie uroczystości były związane z likwidacją gieta i innego miasta, Majdanka. To zawsze były odczyty w Komitecie, przychodziliśmy. I do synagogi jak było święto, to też przychodziliśmy. To Adam Drewniak. Nazywa się on...
CZYTAJ DALEJ