"Dostaliśmy wizy na Kubę" - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Dostaliśmy wizy na Kubę” Myśmy przyjechali [do Stanów Zjednoczonych] na wizę do Kuby. [Fulgencio] Batista był wtedy prezydentem Kuby i on sprzedał nam wizę w Polsce, że możemy jechać do Kuby i dwa tygodnie wakacje w Ameryce. To jak żeśmy przyjechali do Ameryki, to naturalnie Ameryka powiedziała: „My ci nie dajemy wakacji. My ci nie pozwalamy tu zostać”. Moja kuzynka, co była adwokatem, ona dała słowo honoru, amerykańskie słowo honoru, że my wyjedziemy. Dwa tygodnie później ona do nas przyjeżdża: „Wyjeżdżacie”. My mówimy: „Co?” W każdym razie myśmy wszyscy uciekli jej z domu. Powiedzieliśmy jej: „Idź do państwa, [do urzędu] i powiedz im, że myśmy odeszli, nie przyjechaliśmy z powrotem i nie wiesz, co się z nami stało”....
CZYTAJ DALEJ