"Polska i żydowska młodzież była razem, ale osobno" - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, Żydzi, antysemityzm, relacje polsko-żydowskie, szkoła „Polska i żydowska młodzież była razem, ale osobno” Tam, gdzie ja mieszkałam, to mnie pilnowali, bo mój ojciec był właścicielem tego domu [ul. Narutowicza 22]. To tam by mnie nikt nigdy nie ruszył. Gdzieś indziej tak. Polska i żydowska młodzież była razem, ale osobno. Nawet dzieci, co szły do polskiej szkoły, też nie mieli poza szkołą [kontaktów z Żydami]. Oni nie chcieli być uważani za Jew lover, to jak ktoś kocha Żydów. W szkole wszyscy mówili z sobą, ale po szkole, to była ta kurtyna. Jak szli na ulicy i mnie widzieli, to patrzyli w drugą stronę, to mnie nie poznali....
CZYTAJ DALEJ