"Moje dzieciństwo" - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, dzieciństwo, życie codzienne, rodzina i dom rodzinny „Moje dzieciństwo” Ja byłam bardzo chorowitym dzieckiem, ja nie pamiętam tego, ale tak mi powiedzieli, tak że ja dostawałam wszystko. I mama szła do interesu z ojcem, z początku jak interes był mały, to ona prowadziła interes w Piaskach, tak że ona lubiała pracować w interesie, ona nie lubiała pracować w domu –ona mi tego nigdy nie powiedziała, ale ja wiedziałam. Po pierwsze była Surcia, ta dziewczyna, co już miała wtedy czternaście lat, była panienka do dzieci, co nas brała na spacery, przychodziła. Tak że myśmy zawsze...
CZYTAJ DALEJ