Scena teatralna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 70. - Wit Karol Wojtowicz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tamtym czasie KUL miał niesamowite szczęście do grup teatralnych. Była Scena Plastyczna Teatru Akademickiego KUL, była znakomita Grupa „Ubodzy”, w której działał szereg fantastycznych ludzi, między innymi Roman Doktór, Mietek Abramowicz i parę świetnych dziewczyn, to był teatr słowa, teatr ruchu, teatr bliski [Jerzemu] Grotowskiemu. Potem powstał i równolegle działał „Warsztat” Teatru Akademickiego KUL – Janusz Malinowski tworzył ten teatr, ja tam przemknąłem przez jedno przedstawienie. Chyba jakąś grupę założył też Andrzej Mazur. Było tych teatrów kilka, więc rzeczywiście można było, nie wychodząc z naszej znakomitej uczelni, być wśród sztuki, wśród ludzi i różnych spraw. Te teatry studenckie w latach 70. były niebywałymi zdarzeniami....
CZYTAJ DALEJ