Środowisko ludzi zaangażowanych w działalność opozycyjną - Andrzej Peciak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Znałem ludzi, znałem środowisko, wiedziałem mniej więcej kto, gdzie, przy czym knuje. Miałem kontakt na Biuro Informacji Regionu [Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”], które prowadziła Ania Truskolaska, bardzo zasłużona i fantastyczna osoba, człowiek-instytucja. Tak że obraz był szerszy. Później oczywiście też Warszawa, czyli te kontakty na Przedświt, na NOWĄ, na [Grzegorza] Bogutę. Lublin był bardzo aktywny. Oczywiście była Warszawa, był Gdańsk, Wrocław, Kraków, ale później wymieniłbym Lublin. Czyli to czwarte-piąte miejsce mieliśmy spokojnie pod względem ilości wydawnictw i wszystkiego. W „Biuletynie »Solidarności«” w 1989 roku miałem taką serię „Lubelskie wydawnictwa podziemne” i dużo tego było, i z fajnym programem. Wszechnica, mocny Region, „Informator”...
CZYTAJ DALEJ