Wszechnica Związkowa - Andrzej Peciak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1983 roku, chyba pod koniec, przed wyjazdem [do Paryża], zacząłem pracować we Wszechnicy Związkowej. Były to wykłady z historii dla różnych niezależnych środowisk. I kiedy wróciłem [z Paryża], to w 1985 roku zaangażowałem się już w to na poważnie. Zacząłem pracować na KUL-u w Redakcji Wydawnictw, w dziale kolportażu, jako tragarz, później byłem nieformalnym szefem i rozkręciłem sprzedaż książek KUL- owskich w Polsce. Nigdy formalnie szefem tam nie zostałem, ale dla mnie to było wygodne, ponieważ miałem parę groszy i miałem przykrywkę. [Wszechnicę] wymyślił i zorganizował Zygmunt Łupina, on był wtedy nauczycielem w [Liceum im. Zamoyskiego]. Nie było to do końca zorganizowane, bo jeździliśmy za...
CZYTAJ DALEJ