Zdekonspirowanie i zatrzymanie przez Służbę Bezpieczeństwa jesienią 1982 roku - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
By nie tracić czasu ściągałem z Gdańska pojedynczo teksty relacji z Grudnia 1970 roku, które opracowywałem i które miały później wejść do przygotowanego zbioru opracowań na ten temat. Te materiały ściągałem głównie przez Ewę Dering, koleżankę, która była zatrudniona w tym zespole Grudnia 1970 roku w Gdańsku. Ona te pojedyncze materiały przywoziła, zatrzymywała się u Hanki Boruckiej, a ja te materiały od Boruckiej odbierałem. Dalej albo je sam opracowywałem, albo przekazywałem Adamowi Paszkowskiemu, który był studentem polonistyki, chorował na niedowład nóg, więc poruszał się na wózku inwalidzkim, i był związany z grupą Foi et Lumière. Aby znaleźć kontakt z ukrywającym się Bogdanem Borusewiczem, by mieć więcej...
CZYTAJ DALEJ