Ważne miejsca w Lublinie dla rozwoju myśli i działalności niezależnej - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W kraju w drugiej połowie 1974 i w 1975 roku działo się bardzo wiele. Nasz kolega Staszek Kruszyński został aresztowany za to, że w prywatnym liście napisał do rodziny o klęsce Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i klęsce komunizmu. Za tych kilka zdań został aresztowany i sądzony. Wokół tego młodzież KUL-owska rozpoczęła akcję pomocy i solidarności z nim. Były to również czasy zmian w konstytucji, które miały prowadzić do zbliżenia życia społecznego i politycznego w Polsce do modelu sowieckiego. To wywoływało też ogromną akcję protestów i wśród studentów, i wśród inteligencji, więc zaczął się czas takiej dużej debaty społecznej, w której angażowały się środowiska z całego kraju i ważnym miejscem tej debaty był również Katolicki Uniwersytet Lubelski. Akcje...
CZYTAJ DALEJ