Działalność w Kole Historyków KUL i wystąpienia przeciwko powstaniu SZSP na uczelni - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W czytelni Sekcji Historii studenci od pierwszego roku studiów zmagali się głównie z naukami pomocniczymi historii. Czytaliśmy tutaj tablice paleograficzne, wypożyczaliśmy książki. Na dole obok księgozbioru Sekcji Historii znajdowało się bardzo małe pomieszczenie Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. W 1972 roku zostałem wybrany na prezesa tego koła. Zaczynałem wtedy trzeci rok studiów. Od tego momentu to miejsce stało się bazą do prowadzenia działalności niezależnej w Sekcji Historii i całym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tutaj w zimie 1972/73 roku odbywały się dyskusje grupy młodzieży z historii i nie tylko z historii na temat stosunku młodzieży KUL-u do zmian, które władza ludowa chciała wprowadzić w życiu akademickim wśród stowarzyszeń akademickich. Do...
CZYTAJ DALEJ