Obowiązek działania w słusznej sprawie - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Swoje zaangażowanie odczuwałem jako pewną konieczność, wręcz jako obowiązek. Z jednej strony znając sytuację, z drugiej strony kierując się pewnym systemem wartości, nie mogłem postępować inaczej. Wtedy nie stawia się pytania „czy to warto?”, po prostu tak trzeba i to zrobiłem. I robili to inni ludzie. Oceny tego, co to przyniosło ostatecznie, czy miało sens, operując jakimiś kategoriami, mogą dokonać inni. Ja myślę, że w swoim życiu przebyłem pewien etap. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, że mogłem to zrobić inaczej. Nie dokonuję teraz oceny, na ile było warto, na ile było nie warto, nie czuję takiej potrzeby i nie dokonuję takiej refleksji. Zrobiłem coś, co uważałem, że należało zrobić....
CZYTAJ DALEJ