Rola opozycji niepodległościowej w PRL - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Opozycja, która wtedy się ukształtowała, była zróżnicowana i prowadziła między sobą spory ideowe, programowe, ale torowała drogę społeczeństwu pluralistycznemu, demokratycznemu. Torowała drogę świadomości, że Polska nie musi się godzić ze stanem rzeczy, z systemem narzuconym z zewnątrz, że może ten system zmieniać od środka i że możemy dojść do upragnionego celu, który na pewno dla większości opozycji oznaczał nie przekształcanie tego systemu, ale pełną niepodległość. Tu w opozycji różniliśmy się między sobą. Niektóre środowiska były zdania, że socjalizm należy tylko poprawić, nadać mu ludzką twarz, jak to kiedyś się nazywało. My należeliśmy do zwolenników pełnej niepodległości, rozbicia Związku Radzieckiego. Pisałem o tym zresztą w pierwszym numerze „Spotkań” pod pseudonimem Janusz...
CZYTAJ DALEJ