Przezwyciężanie cenzury - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Spotkania” nie były buntem przeciwko cenzurze. „Spotkania” były naszą formą walki o wolność, niepodległość, o twarz Kościoła, którą chcieliśmy widzieć we własny sposób. Cenzura była tylko pewnym instrumentem systemu, z którym walczyliśmy. Cenzura dla myślących ludzi była czymś dotkliwym. Staraliśmy rekompensować sobie fakt istnienia cenzury możliwością dostępu do wydawnictw emigracyjnych, paryskiej „Kultury”, książek różnych wydawców na Zachodzie czy literatury obcojęzycznej, słuchaniem [Radia] Wolnej Europy, słuchaniem wykładów, rozmowami ze świadkami historii i ludźmi, którzy odgrywali pewną rolę w niezależnym życiu społecznym. Szczególnie możliwe to było w środowisku KUL- owskim, gdzie można było na temat historii wypowiadać się w sposób swobodny....
CZYTAJ DALEJ