Odzew czytelników "Spotkań" - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
niezależny ruch wydawniczy, opozycja w PRL, życie polityczne Odzew czytelników „Spotkań” Otrzymywałem listy od czytelników, niektóre listy dochodziły, ale główny odzew był nie poprzez korespondencję. Ciągle spotykałem się z różnymi ludźmi. Bywały też sytuacje bardzo ciekawe, na przykład w numerze wydanym w roku 1980 opublikowany był tekst wspomnieniowy „Mój syn” Matyldy Temkin, komunistki, Żydówki, która była więziona w łagrach. To był tekst mówiący o jej walce o utrzymanie dziecka, które urodziła w łagrze i które chciała zatrzymać przy sobie, bo zwykle dzieci były odbierane matkom, kierowane do sierocińców i często matki nie...
CZYTAJ DALEJ