Adresaci pisma "Spotkania" - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
niezależny ruch wydawniczy, opozycja w PRL, życie polityczne Adresaci pisma „Spotkania” Pismo traktowaliśmy przede wszystkim jako formacyjne. Chcieliśmy, żeby docierało do młodej inteligencji, którą miało formować, ale też miało trafiać do bardzo różnych środowisk niezależnych, intelektualnych i politycznych. Więc ten adresat był szeroki. Pismo adresowane było również do czytelników za granicą, zarówno Polaków, jak i nie-Polaków. „Spotkania” były wydawane – nie wszystkie numery, ale ponad połowa – w formie książkowej w Paryżu poprzez Editions Spotkania. Trafiały przez to do bardzo różnych środowisk za granicą. Jeden numer był przetłumaczony na język...
CZYTAJ DALEJ