Adresy redakcji pisma "Spotkania" - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
niezależny ruch wydawniczy, opozycja w PRL, życie polityczne Adresy redakcji pisma „Spotkania” To nie była redakcja z bardzo określonymi obowiązkami, odpowiedzialnością. Każdy numer robiliśmy w jedyny sposób, zbierając materiały, gromadząc je w określonym miejscu i porządkując. Struktura redakcji „Spotkań” nie była stała i zwarta. Staraliśmy się dostosować do warunków, do sytuacji. Pierwszy numer był robiony w moim mieszkaniu. Kiedy przychodzili do mnie koledzy, to braliśmy pod uwagę to, że mogę mieć w mieszkaniu podsłuch, więc pisaliśmy na kartkach, a rozmawialiśmy o tematach obojętnych. Tak wyglądało redagowanie tego pierwszego numeru i...
CZYTAJ DALEJ