Obszar zainteresowań i przesłanie czasopisma "Spotkania" - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
niezależny ruch wydawniczy, opozycja w PRL, życie polityczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Obszar zainteresowań i przesłanie czasopisma „Spotkania” Chcieliśmy okiem człowieka wiary, człowieka identyfikującego się z Kościołem, patrzeć na Polskę i świat współczesny, więc to było spojrzenie bardzo szerokie. Stąd znajdowały się w „Spotkaniach” tematy, które z różnych powodów nie mogły znajdować się w pismach poddawanych cenzurze. Staraliśmy się podejmować tematy historyczne, głównie z historii najnowszej, która poddawana była szczególnej presji cenzury. Była to więc cała historia okresu wojny, okupacji, szczególnie okupacji sowieckiej, i potem okresu powojennego, antykomunistycznego podziemia, różnych...
CZYTAJ DALEJ