Getto na Majdanie Tatarskim - Ludwik Kotliński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wyjaśnię skąd się wzięła nazwa Majdanek w ogóle. Bo tam gdzie był obóz koncentracyjny to nie było żadnej nazwy, to już były pola, poza Lublin. I koniec. Tam był tylko taki mająteczek, kaflarnia się to nazywało. I rakarz był tam. I to nie miało żadnej nazwy. Wzięła się stąd nazwa Majdanek, że zaraz jak Niemcy weszli i początek okupacji stworzono getto dla Żydów, getto się znalazło na terenie Starego Miasta. Tam było wygrodzone. To Niemcom przeszkadzało. Wysiedlili na Majdanie Tatarskim, bo to wieś była taka, wysiedlono wszystkich tam ludzi, ogrodzono i przepędzono ludzie z getta ze Starego Miasta właśnie tam na ten Majdan Tatarski, w skrócie na Majdanek. Oni tam byli jakiś czas, mieszkali ci Żydzi, pół roku czy ileś. Z chwilą wybudowania już tego obozu przepędzono ich tam i ta nazwa z tego Majdanu...
CZYTAJ DALEJ