Karmienie pszczół pojawiło się, kiedy przyszli Niemcy - Bolesław Szacoń - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Za mojej pamięci pszczół się nie karmiło. Pszczoły same się wyżywiały. Co sobie pszczoły złożyły, to miały. Zabierało się jedn[ą] trzecią [miodu], a na przeżycie pszczół zostaw[i]ało się dwie [trzecie]. Karmienie [pojawiło się] dopiero [wtedy, kiedy] przysz[li] Niemc[y]. Dawa[li] bezpłatnie do dziesięciu [kilo] cukru. Ale kto d[a]ł im miodu? Zani[osło się] butelkę albo dwie, bo by cukru [w ogóle] nie da[li]. I dopiero w wojnę powstało karmienie pszczół cukrem....
CZYTAJ DALEJ