Oddział "Bartosza" - Bolesław Szacoń - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Lubelszczyźnie, Bolesław Kaźmirak, Paweł Niewinny Oddział „Bartosza” [Ojciec] był zmobilizowany do Batalionów Chłopskich. Powstał oddział „Bartosza” czyli Pawła Niewinnego, pseudonim Bartosz Głowacki. Ojciec był organizatorem tego oddziału. [To było] już przed sam[ą] ucie[czką] Niemc[ów]. Partyzant Małocha, mieszkaniec Woli Gałęzowskiej, był w zwiadzie. Jeździł na kasztance, [która] miała wysokie białe nogi, skarpety. [Dowódca] wysłał go na zwiad. Na Marynkach, tamoj pod wolińskim lasem, wyjechał z lasu i wpadł w Niemców! Umiał po niemiecku, [więc ich] zakłamał. [Oni] zbarani[eli. Małocha pojechał] naprzód, a Niemc[y] dwoma samochodami wjecha[li] w pułapkę do kwater[y] „Bartosza” Trzydziestu dwóch...
CZYTAJ DALEJ