Znakomity poeta, który prowadził w „Akcencie” dział poezji - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Krzysztof Paczuski, znakomity poeta, który prowadził w „Akcencie” dział poezji. Krzysztof nie należał do żadnej organizacji czy klubów. Chodził swoimi drogami. Wszedł natomiast w skład członków Koła Młodych Związku Literatów Polskich. Poznałem go tam jako bardzo dobrego poetę. Na spotkaniach literackich był taki zwyczaj, że czytało się wiersze i dyskutowało się o różnych sprawach związanych z życiem literackim. Zawsze obecnym tematem było, jak wydać kolejną książkę. Krzysztof czytał swoje znakomite sonety i inne wiersze. Wyróżniały się dojrzałością artystyczną, głębokim i świadomym użyciem słowa w kontekście wiersza, klasycyzującą formułą, co było wówczas bardzo oryginalne i ciekawe. Wszyscy pisali inaczej. Ale Krzysztof wracał do sonetu i do klasycyzującej strofy....
CZYTAJ DALEJ