Zaczynaliśmy w cztery-pięć osób - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Skład pracowników „Akcentu” minimalnie się zwiększał. Zaczynaliśmy w cztery-pięć osób. Dzisiaj mamy sześć-siedem osób. „Akcent” jest dziełem robionym w dużej mierze społecznie. Dzisiaj w stopce redakcyjnej jest siedem lub osiem nazwisk. Natomiast są tylko dwa etaty z kawałeczkiem. Wszyscy inni pracują albo na umowę o dzieło, albo społecznie. Chociaż nie ma u nas wolontariatu. Na przykład Tadeusz Szkołut czy w dalszym ciągu Bohdan Zadura. Chociaż jest w tej chwili redaktorem naczelnym „Twórczości” w Warszawie, to podsyłamy mu pewne materiały do opinii, do tłumaczeń z języka ukraińskiego na polski. I on pracuje dla „Akcentu” społecznie. Ja też nie jestem na etacie, a na umowę o dzieło. To są często symboliczne pieniądze....
CZYTAJ DALEJ