Wygrałem wierszem „Poezja Starego Miasta” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Debiutowałem w „Biuletynie Młodego Twórcy” w 1960 roku. Związek Młodzieży Socjalistycznej ogłosił konkurs młodych talentów literackich. Wygrałem go wierszem „Poezja Starego Miasta”. Bardzo się cieszyłem, że wiersz nie tylko pozostanie w maszynopisie, ale ukaże się drukiem. Włączyłem go do antologii „Pięć wieków poezji o Lublinie”. Miała dwa wydania, w 1982 i 1986 roku, i w obu znajduje się wiersz „Poezja Starego Miasta”. Był to utwór dosyć długi i spontanicznie napisany. Miałem przekonanie, że narodził się nie z wysiłku, tylko z mojego przeżycia urody lubelskiego Starego Miasta, z lubelskich legend, z czarciej łapy, z serca zamkniętego czy zaklętego w kamieniu. To wszystko napisałem w formie wiersza, jak w owych czasach pisano, bardzo zredukowanego do najmniejszej ilości słów, ale największej...
CZYTAJ DALEJ