Wacek Oszajca robił spotkania opozycjonistów - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wacek Oszajca robił spotkania opozycjonistów. Natomiast my jako grupa „Signum” pilnowaliśmy, żeby to było spotkanie literackie, żeby w sensie politycznym nie mogły Wackowi zaszkodzić. Przede wszystkimi mieliśmy świadomość, że to są literaci, że to są ludzie piszący. Można było na to patrzeć z różnych opcji. Grupa „Signum” spotykała się w mieszkaniu swojego założyciela i omawiała program, a tym programem były wieloosobowe spotkania autorskie. Była to też jakaś forma działalności opozycyjnej. Kiedyś chciałem od Wacka Oszajcy wziąć kilka wierszy. Wiedziałem, że ma swoje mieszkanie także przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, czyli powizytkowskim. Pracował tam przez jakiś czas. Wiedziałem też, że Wacek spotyka się w nim z...
CZYTAJ DALEJ