Studencka Grupa Plastyków „Inops” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pierwszy rok polonistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A więc w gronie młodych ludzi, którzy nie tylko studiowali, ale zajmowali się też różnego rodzaju działaniami artystycznymi. Właśnie na KUL-u w gronie studentów poznałem Zbigniewa Strzałkowskiego, księdza Michała Słotwińskiego – członków Studenckiej Grupy Plastyków „Inops”. „Inops” to jest nazwa zaczerpnięta z dziejów sztuki antycznej. To była grupa, która prezentowała dokonania malarskie studentów. Ale wielu z nich pisało także wiersze. Niewątpliwie więc moje kroki kierowały się w stronę i plastyków, i poetów. Grupa „Inops” kilkakrotnie wystawiała w Lublinie swoje prace. Osobami wiodącymi byli między innymi wspomniani już Zbigniew Strzałkowski i ksiądz Michał Słotwiński. Oni wystawiali najwięcej. Głównie prace olejne, ale także...
CZYTAJ DALEJ