„Polonista” był redagowany całkowicie przez studentów - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Z grupy czy przy grupie „Inops” w jakiejś mierze (też na KUL-u) wyłoniły się talenty literackie. Towarzyszyły głównie studentom polonistyki. Poloniści w owych latach wydawali swoje czasopismo. Odbijane na maszynie, a później powielane. Nazywało się „Polonista”. Tam między innymi drukowali swoje wiersze uczestnicy Sekcji Twórczości Własnej, a więc Elżbieta Cichly-Czarniawska, Józef Zięba, Marian Maciejewski. Oczywiście „Polonista” był redagowany całkowicie przez studentów. Ta forma czasopisma była naszą, czyli młodych polonistów, nadzieją na miejsce debiutu. Nie wszyscy tam debiutowali. Ale czasopismo się ukazywało i przede wszystkim współorganizowało wieczory poetyckie, które się odbywały w gronie studentów. „Polonista” ukazywał się nieregularnie. To były trzy-cztery numery w roku w nakładzie...
CZYTAJ DALEJ